5.690.000 

Màn hình 14" 1366*768
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 4GB/ SSD 128GB
Đồ họa Intel HD 5500
Đẹp 98% - BH 12 tháng

New
5.990.000 

Màn 12.5" 1366*768
CPU i5-6300U 3.0GHz
RAM 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 520
Đẹp 98% – BH 12 tháng

New
5.990.000 

Màn 12.5" 1366*768
CPU i5-6300U 3.0GHz
Ram 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 520
Đẹp 98% – BH 12 tháng

6.390.000 

Màn hình 12.5" 1366*768
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 4GB/ HDD 320GB
Đồ họa HD Intel® 5500
Đẹp 98% - BH 12 tháng
 

New
6.390.000 

Màn 14" 1920*1080
CPU i5-6300U 3.0GHz
Ram 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 520
Đẹp 98% – BH 12 tháng

6.490.000 

Màn hình 14" 1366*768
CPU i5-4300U/i7-4600U
Ram 4GB/ HDD 320GB
VGA Intel HD 4400
Đẹp 98% - BH 12 tháng

New
6.790.000 

Màn hình 14″ 1366*768
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 4GB/ SSD128Gb
Đồ họa Intel HD 5500
Đẹp 98% – BH 12 tháng

New
6.990.000 

Màn 14″ 1366*768
CPU i5-6300U 3.0GHz
Ram 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 520
Đẹp 98% – BH 12 tháng

7.290.000 

Màn 14″ 1366*768
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 4GB/ SSD 128GB
Đồ họa Intel HD 5500
Đẹp 98% – BH 12 tháng

New
7.290.000 

Màn 15.6″ HD 1366*768
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 4GB/ SSD128Gb
Đồ họa Intel HD 5500
Đẹp 98% – BH 12 tháng

New
7.290.000 

Màn 14″ 1920*1080
CPU i5-6300U 3.0GHz
Ram 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 520
Đẹp 98% – BH 12 tháng

New
7.290.000 

Màn 15.6″ FHD 1920*1080
CPU i5-5300U 2.9GHz
Ram 8GB/ SSD256Gb
Đồ họa Intel HD 5500
Đẹp 98% – BH 12 tháng

7.990.000 

Màn hình 15.6″ 1920*1080
CPU i7-2720QM 3.3GHz
Ram 8GB/ HDD 320GB
VGA NVidia 1000M 2GB
Đẹp 95% – BH 12 tháng

New
8.390.000 

Màn 14″ 1920*1080
CPU i5-7200U 3.1GHz
Ram 8GB/ SSD 256GB
Đồ họa HD Intel® 620
Đẹp 98% – BH 12 tháng